Thema: Asbest

Normec is door het ministerie SZW aangewezen als certificerende instelling voor de procescertificatie asbestinventarisatie (SC-540) en asbestverwijdering (SC-530).

Asbest en gezondheidsklachten

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen. Deze bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Als u asbestvezels inademt dan kunnen deze diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken.

Asbestverwijdering

Het meeste nog aanwezige asbest zit in gebouwen die voor 1994 gebouwd zijn. Asbest is niet gevaarlijk, zolang het vastzit in ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering. Wie gaat verbouwen of slopen, moet in veel gevallen laten inventariseren waar het asbest zit en dit laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Wat betekent Normec op het gebied van asbest?

Normec certificeert bedrijven die asbestverwijderingswerkzaamheden (SC-530) uitvoeren of asbestinventarisatiewerkzaamheden (SC-540). Het asbestauditorenteam van Normec bestaat uit vijftien asbestauditoren die dagelijks project- en kantooraudits uitvoeren bij SC-530 en SC-540 certificaathouders. Zij hebben allen ruime ervaring in de asbestbranche. Samen met haar klanten draagt Normec bij tot het verantwoord inventariseren en verwijderen van asbest.