De koers die we varen wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze klanten. Onze klanten verwachten van ons een tastbaar bewijs van vertrouwen (het certificaat van Normec Certification). Met dit certificaat laat onze klant aan de markt zien dat zij deskundig is, processen  beheerst of een systeem heeft dat de kwaliteit van diensten of producten garandeert.Voor de klant is het imago van het certificaat dan ook zeer belangrijk.

Onze overtuiging is dat wij door open, helder, onafhankelijk, onpartijdig, objectief, deskundig, vertrouwelijk, vaardig en niet discriminerend te zijn, kunnen bijdragen aan een positief imago. Hiermee kan onze klant zijn concurrentiekracht vergroten en toegang krijgen tot gewenste markten. Door keuzes uit het verleden zijn de klanten van Normec Certification voornamelijk te vinden in de bouw-, installatie, GWW, sloop- en recyclingsector.

Dit zijn Sectoren waarmee Normec Certification zich verbonden voelt.

Meer en meer wordt Normec ook gevraagd om als certificerende instelling in andere sectoren op te treden, voorbeelden zijn de zakelijke en facilitaire dienstverlening en de groothandel, transport en logistieke dienstverlening. Wij zijn ambitieus maar zorgen er telkens voor dat wij gedegen voldoende praktijkervaring binnen deze branches binnen de organisatie hebben verankerd voordat wij ons werkgebied vergroten.

Normec Certification helpt bij het constant ontwikkelen en verbeteren van de certificatieschema’s waarin we actief zijn. Daardoor wordt het imago en de meerwaarde voor onze klant verbeterd en onze deskundigheid vergroot.

Alles wat zou kunnen leiden tot aantasting van het imago willen we wegnemen. Daardoor kunnen preventieve maatregelen worden genomen om de bedreiging te niet te doen. De Advisory board wordt hierover volledig en direct geïnformeerd.

Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld: Verklaringen over ontbreken van belangenverstrengeling, het bekend maken van bedreigingen door de directie en de (ingehuurde) medewerkers en andere die betrokken zijn bij Normec, risico-evaluatie, financiële evaluatie, verzekeringen en reserves en duidelijke contracten met onze klanten. Ook worden andere certificerende instellingen niet gecertificeerd voor hun activiteiten als certificerende instelling.

Als onafhankelijkheid niet voldoende is gewaarborgd, zal certificatie niet worden uitgevoerd. Alle overige activiteiten worden gewogen of deze verenigbaar zijn met onze certificatieactiviteiten.

Om dit te onderstrepen geeft Normec Certification de Advisory board en de RvA volledige toegang tot alle benodigde gegevens om het beleid van Normec Certification in de praktijk te toetsen.

Normec Certification staat altijd achter de certificatiebeslissing die zij neemt.

Het kwaliteitssysteem is een hulpmiddel om het beleid uit te voeren. Het beschrijft onze eigen werkwijze en die van onze uitbestede werkzaamheden. Daarnaast beschrijft het de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Jaarlijks wordt beoordeeld  of het systeem werkt en effectief is. Daarnaast zullen wij steeds proberen het te verbeteren onder andere door meetbare doelstelling op te nemen in de beoordeling door de directie en eventuele klachten prompt te behandelen. Verder wordt van iedereen verwacht dat hij onpartijdig handelt en geen druk zal toestaan.

Dit beleid is binnen Normec Certification opnieuw op 17 maart 2017 bekend gemaakt.