Interpretatiedocument BRL 2506 vastgesteld.

Door het Centraal College van Deskundigen BRL2506 is een Interpretatiedocument BRL2506-1 en BRL2506-2 (SBBRL2506-10) vastgesteld.

Verder zijn er enkele detailaanpassingen gedaan in de model kwaliteitsverklaringen. Op de model NL-BSB certificaten is de vermelding van producttype en –groep aangepast en is een enkele tekstuele wijziging doorgevoerd. In het model van de KOMO kwaliteitsverklaring is de tekst achter de bullet op blad 1 aangepast en is voetnoot 1 op blad 2 aangevuld en voetnoot 2 toegevoegd.

De documenten kunt u vinden op www.brl2506.nl/documenten/.