Bemonstering van asbestverdachte partijen en bijeenkomsten nieuwe BRL 9335

De bemonstering van asbestverdachte partijen grond conform de BRL SIKB 1000 levert de nodige vragen op.  Inmiddels heeft de SIKB een aantal vragen beantwoord. Klik hier voor het informatiedocument dat aandacht schenkt aan onder meer greep- en monstergrootte.

We willen ook graag gebruik maken van de gelegenheid u te informeren over 3 voorlichting sessies in verband met de nieuwe BRL 9335. Bijeenkomsten worden gehouden op 14 november te Zwolle, 16 november te Eindhoven en 21 november te Gouda. Voor een exacte invulling verwijzen wij u graag naar de website van SIKB.