Update Staalgrit

Inspectie SZW heeft op haar website nieuwe informatie gepubliceerd inzake hoe om te gaan met Staalgrit, zie de onderstaande link voor verdere informatie. 

https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2017/10/31/opruimen-verontreinigd-straalgrit-kan-onder-strenge-voorwaarden 

Inspectie SZW stelt zich op het standpunt dat verwijderen van straalgrit onder strikte condities in risicoklasse 1 kan worden uitgevoerd. Daarnaast hebben wij bijgaande brief ontvangen van de inspectie die is verstuurd aan alle bij hen bekende bedrijvenlocaties waar met Eurogrit is gewerkt en alle opdrachtgevers in wiens opdracht dit is gedaan. Hierin wordt o.a. gesteld dat in dit geval geen gecertificeerd asbest-inventarisatiebureau ingeschakeld hoeft te worden om een asbestinventarisatie op te stellen.

Klik hier voor de brief