Update interpretatie BRL 2506

Op 14 december is door het Centraal College van Deskundigen een aantal verduidelijkingen vastgesteld. Het gaat hier om de volgende verduidelijkingen:

Gecombineerd onderzoek milieuhygienische eigenschappen (productgroepenregeling):
In paragraaf 5.2 van de BRL2506-2 wordt verwezen naar een normatief document, het CCvD heeft verduidelijkt dat hier de BRL 2506-2 niet onder deze noemer geschaard mag worden.

Gebruik van hogere correctiefactor
In paragraaf 5.6.2 is aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden een hogere correctiefactor gebruikt mag worden. Een van deze voorwaarden is “toezicht door een door de RvA geaccrediteerde instelling”. Toezicht in het kader van de BRL 2506-2 is hierbij vanaf nu nadrukkelijk uitgesloten, uiteraard kan hier wel gebruik gemaakt worden van de BRL 2506-1.

Samenstelling conform EN 933-11
Daar waar vanuit de BRL 2506 wordt verwezen naar de EN 933-11 geldt voortaan dat de informatieve bijlage A van de EN 933-11 niet meer van toepassing is.

Voor een exacte weergave van deze interpretaties verwijzen wij u graag door naar het interpretatiedocument op de website BRL 2506.