Thema: Bodem

De bodem is de bovenste laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt (de rhizosfeer), of waarin zich bodemvormende processen afspelen. Als de bodem van goede milieuhygiënische kwaliteit is, bevordert het gezond leven. Daarom is regelmatig bodemonderzoek en sanering van vervuilde delen van belang.

Bodemonderzoek en -sanering

Bodemonderzoek en -sanering moet op een kwalitatief goede en uniforme wijze plaatsvinden. Daarom zijn de bedrijven die deze processen uitvoeren gecertificeerd en vervolgens erkend door de overheid. Een bedrijf dat niet erkend is, mag deze processen niet uitvoeren.

Bodemonderzoek

Als eerste onderzoekt een BRL SIKB 1000 en/of BRL SIKB 2000 gecertificeerd bedrijf de bodem. Eventueel helpt een BRL SIKB 2100 gecertificeerd bedrijf met het boren van de gaten.

Bodemsanering

Als de bodem vervuild is, kan er een sanering volgen. Deze sanering vindt plaats door een BRL SIKB 7000 gecertificeerd bedrijf. Namens de opdrachtgever begeleidt een BRL SIKB 6000 gecertificeerd bedrijf de sanering. Schone overtollige grond gaat naar een BRL 9335 gecertificeerd bedrijf en vervuilde grond naar een BRL SIKB 7500 gecertificeerd bedrijf.

Energiewinning

De bodem wordt steeds meer gebruikt voor het winnen van energie. Het plaatsen van een bodemenergiesysteem vindt plaats door een BRL SIKB 11000 gecertificeerd bedrijf.

Wat betekent Normec bij bodemgerelateerde activiteiten?

Normec is geaccrediteerd voor ISO 17065 en verstrekt bodemgerelateerde certificaten met het RvA-logo.