Grond, weg- en waterbouw

Door de groeiende aandacht voor duurzaamheid, neemt onder meer hergebruik en energieverbruik een steeds belangrijker rol in de Grond-, Water- en Wegenbouwsector (GWW) in. Inspelen op deze ontwikkeling biedt de GWW-sector kansen. De branche moet waken voor (verdere) prijsconcurrentie. Onderscheid op andere vlakken – zoals een compleet dienstenpakket – sluit wel goed aan bij de marktvraag. De ontwerpexpertise van MKB-bedrijven biedt hen handvatten in de strijd met de grote bouwconcerns.

De ontwikkelingen in de GWW-sector in het kort:

  • Ontwerpexpertise krijgt belangrijkere rol.
  • Prijsconcurrentie moet voorkomen worden.
  • De eindgebruiker staat steeds vaker centraal (ontzorgen met compleet dienstenpakket).
  • Samenwerking met onderaannemers wordt belangrijker.
  • Meer aandacht voor hergebruik en energieverbruik (CO2-footprint).
  • Opdrachtgevers verschuiven risico’s naar aannemer.
  • Er zijn minder grote meerjarige infrastructurele projecten.
  • Markten waarin verduurzaming plaatsvindt, bieden groeimogelijkheiden (bijvoorbeeld windparken en vervanging van gasleidingen).

Wat kan Normec voor u betekenen?

Met een passend certificaat van Normec heeft u de kans uzelf te presenteren richting uw klanten, partners en bijvoorbeeld gemeenten. Normec helpt u graag bij het verkrijgen van een certificaat dat past bij uw bedrijf.