Groothandel

De omzetgroei in de groothandel blijft de komende jaren achter op volumegroei. Hierdoor is het sentiment gematigd positief. Groothandels met een internationale oriëntatie profiteren meer van de groei, dan groothandels die zich richten op de binnenlandse markt. Hetzelfde geldt voor het profijt dat groothandels in de groeisectoren – zoals bouwgerelateerde sectoren –  hebben ten opzichte van groothandels actief in de consumentenmarkt.

De ontwikkelingen in de groothandel in het kort:

  • Er is veel concurrentie in de groothandelmarkt. Onderscheid is mogelijk middels klantfocus en operational excellence.
  • Er is sprake van functieverlies. Groothandels moeten zich daarop aanpassen om te overleven.
  • Het is zaak om als groothandel mee te gaan in de veranderende markt.

Hiervoor is een heldere positionering, een passend verdienmodel, voldoende kennis maar vooral toegevoegde waarde van belang.

  • Het aanbieden van een compleet assortiment wordt belangrijker.
  • Door de concurrentie in de keten proberen groothandels een grotere rol te pakken. Dit kan door meer zelf besturend te werken of juist door de samenwerking op te zoeken.
  • Er is een hoge mate van automatisering (denk aan online bestelsystemen en gerobotiseerd orderpicken).