Installatietechniek

Het marktperspectief voor installatiebedrijven is overwegend positief. Installateurs kunnen hun brutomarge verbeteren door zich als systemintegrator in de markt te zetten. Verder zijn er nieuwe businessmodellen mogelijk voor installateurs, waarbij gebruiksgemak voor de vastgoedgebruiker centraal staat.

De ontwikkelingen in de installatiesector in het kort:

  • Installateurs kunnen hun brutomarge verbeteren door zich als systemintegrator (totaalaanbieder) in de markt te zetten. Ze zijn dan inzetbaar van advies tot beheer.
  • Tegenover de rol van systemintegrator staat de rol van capaciteitsleverancier, waarbij de ondernemer zich vooral moet onderscheiden op prijs en efficiency in de uitvoering.
  • De marktprijzen herstellen zich traag. Onder de kostprijs aanbieden, gebeurt steeds minder.
  • Een groot aandachtspunt in deze markt is het volume-effect van de omzet op de dekking van de Algemene Kosten-toeslag.
  • Bewegen in deze stijgende markt vraagt om ondernemen: verantwoorde risico’s nemen en werken met een flexibele en dynamische organisatie.
  • De overheid wordt strenger op het gebied van energieprestaties van gebouwen.
  • Installateurs nemen steeds vaker het onderhoud en beheer over, of zelfs het hele eigendom van installaties.
  • De installateur krijgt een sterkere positie in de bedrijfskolom door een toenemende installatiequote, stijgende complexiteit van installaties en de toegenomen aandacht voor energieverbruik.
  • Er is een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel.

Wat kan Normec voor u betekenen?

Normec helpt u graag bij het verkrijgen van een certificaat dat past bij uw bedrijf. Met een certificaat waarborgt u de kwaliteit van uw organisatie. Zo kunt u structureel werken aan de klanttevredenheid en het werven en behouden van klanten.