Kwaliteit

Voor kwaliteitssystemen zijn internationale richtlijnen opgesteld, zoals ISO 9001 en ISO 14001. Middels een kwaliteitssysteem borgt een bedrijf de kwaliteit van haar werkwijze. Van daaruit kan het bedrijf verder verbeteren door het kwaliteitssysteem aan te passen aan de ontwikkelingen.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem moet gericht zijn op het realiseren van de doelen van het bedrijf. Doeltreffendheid is daarom een belangrijk criterium. Als blijkt dat de vastgelegde procedures onvoldoende bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, kan aanpassing nodig zijn. Overigens is het kwaliteitssysteem niet het ultieme doel, het is juist een middel om het doel te bereiken.

Wat betekent Normec op het gebied van kwaliteit?

Normec is geaccrediteerd voor ISO 17021 en verstrekt ISO 9001- en ISO 14001-certificaten met het RvA-logo. Het auditorenteam Kwaliteit bestaat uit auditoren die actief zijn in die branches waarin ze kennis en expertise hebben opgebouwd. De auditoren zijn ook gekwalificeerd voor andere regelingen, waardoor zij combinatie audits kunnen uitvoeren.