In het Certificatie Reglement van Normec Certification staan de voorwaarden beschreven waar zowel Normec Certification als de (potentiel) certificaathouder aan moet voldoen. Ook is er een uitleg van het hele certificatieproces in opgenomen.

Het Certificatie Reglement is opgesteld door Normec Certification en goedgekeurd door de “Advisory board” van Normec Certification. Dit document wordt minimaal één maal per jaar beoordeeld en zo nodig aangepast. De actuele versie wordt hier gepubliceerd, waarmee alle voorgaande versies komen te vervallen.

Download hier de laatste versie van het Certificatie Reglement.

Download hier de laatste versie van het NOBO Reglement.