1. Handboekbeoordeling uitvoeren
  Bent u nog niet gecertificeerd? Dan volgt er eerst een initiële audit. Een auditor maakt kennis met uw bedrijf en onderzoekt in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de opgestelde eisen van het handboek. Deze zelfde auditor oriënteert zich ook op de verschillende onderdelen van uw bedrijf.
 2. Kantoor-en project audit
  In de tweede fase van de initiële audit vindt een breed scala aan werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden vinden zowel op kantoor, als op projectlocatie plaats. De duur van deze fase is onder meer afhankelijk van het aantal medewerkers, projectlocaties en vestigingen van uw organisatie.
 3. Uitgifte certificaat
  Als uw organisatie voldoet aan alle eisen die horen bij een bepaalde norm, dan draagt de auditor uw organisatie aan voor een certificaat. Voordat u uw certificaat ontvangt, vindt er nog een eindevaluatie plaats. De auditor vat het uitgevoerde onderzoek nog eens kort samen en belicht de bijbehorende rapportage.
 4. Controle audits uitvoeren
  Nadat u het certificaat heeft ontvangen, volgen periodieke audits de initiële audit op. Als er afwijkingen – het niet naleven van de normen – worden geconstateerd, volgt dezelfde procedure als in de initiële fase. Uw verkregen certificaat blijft drie jaar geldig. Drie maanden voor afloop vindt er standaard een herinitiële audit plaats.