U wilt de kwaliteit van uw bedrijfsprocessen inzichtelijk maken door middel van een certificatie-audit? Maar u weet niet zeker in hoeverre uw systeem al voldoet aan de eisen van de norm? In dit geval is het verstandig om een proefaudit uit te laten voeren. Normec kan deze proefaudit voor u verzorgen.

Wat houdt een proefaudit in?

Tijdens een proefaudit licht een auditor uw organisatie op de belangrijkste aspecten van de betreffende norm door. Zo verkrijgt u inzicht in de status en vergroot u de interne betrokkenheid. Uw medewerkers maken direct kennis met Normec’s manier van auditeren.

Knelpunten en verbetermogelijkheden

Normec verzorgt proefaudits voor een brede groep schema’s, bijvoorbeeld NEN ISO 9001 / NEN ISO14001 en verschillende BRL-regelingen. Bij de proefaudit wordt een eerste beoordeling gemaakt aan de hand van interviews en documentatie. Op basis van de uitkomsten van deze proefaudit reikt onze auditor u knelpunten en verbetermogelijkheden aan, die u kunt meenemen in de verdere aanloop naar certificatie van uw organisatie. Een proefaudit geeft u snel inzicht in de status van uw kwaliteitssysteem en de mate van certificeerbaarheid. Ook kunt u na de proefaudit beter inschatten of daadwerkelijke certificering al een haalbare kaart is. Hiermee voorkomt u mogelijk onnodige kosten. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf het onderwerp van de proefaudit. Een proefaudit omvat een halve of hele dag, afhankelijk van de grootte van de organisatie en de vraagstelling.

Verbetertraject

Een proefaudit is vergelijkbaar met een officiële externe audit: er is een openingsmeeting en een meeting op het einde, waar de resultaten worden teruggekoppeld. Hierbij kunt u uw management en andere betrokkenen uitnodigen. De uitkomsten van onze pre-audit vormen de basis voor uw verbetertraject: ‘Wat moet er nog gebeuren om te voldoen aan de norm?’

Na een proefaudit krijgt u als organisatie:

  • – Een uitgebreide managementrapportage. Met hierin een breed auditprogramma met verschillende afdelingen
  • – Een overzicht met uw positie binnen de PDCA-cyclus en actiepunten.
  • – Bewustwording binnen de organisatie; hoe een informatiebeveiligingsaudit door Normec verloopt.
  • – Draagvlak bij uw management en medewerkers; u zet uw managementsysteem als thema formeel op de agenda.

Voorafgaand bespreekt u met uw auditor welke afdelingen / functionarissen u tijdens de proefaudit in het programma wilt opnemen. Ook is het mogelijk om tijdens de proefaudit een aandachtsgebied mee te nemen dat voor uw organisatie actueel is, bijvoorbeeld de implementatie van een nieuwe werkwijze of een nieuw IT-systeem.

Voordelen van een proefaudit of 0-meting

  • U krijgt snel inzicht in de mate waarop uw kwaliteitsmanagementsysteem is geïmplementeerd binnen uw organisatie.
  • U krijgt snel inzicht in de onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem die nog extra aandacht behoeven voor certificeerbaarheid.
  • U weet of u met uw norminterpretatie op het ‘juiste spoor’ zit.
  • U weet of u bezig bent om een ‘slim en slank managementsysteem’ te implementeren waar klantwaarde voorop staat. Of dat u juist bezig bent om extra bureaucratie in het leven te roepen.
  • Uw medewerkers ervaren hoe het is om geaudit te worden. Zo’n eerste kennismaking met een externe audit is voor veel medewerkers een stimulerende ervaring.

Proefaudit inplannen?

Wilt u een proefaudit aanvragen of advies over dit traject? Bel dan naar 0345 – 585000 of mail naar info@normec.nl. Samen kijken we graag vrijblijvend met u naar de mogelijkheden en oplossingen.