BRL 9322

Het BRL 9322-certificaat is een productcertificaat voor mengsels van cementgebonden minerale reststoffen.

Doel BRL 9322

Het Besluit Bodemkwaliteit stelt bepaalde eisen aan uitloging en samenstelling van vormgegeven bouwstoffen. Deze BRL beschrijft al deze relevante eisen met toespitsing op de fysische en milieuhygiënische eigenschappen. De BRL is een erkend bewijsmiddel. Als u zich certificeert, staat u in voor gewaarborgde kwaliteit. Als u immobilisatie levert volgens de BRL, is bij afname van het product de kwaliteit in de truck al gewaarborgd.

Werkplekinspectie en kantooraudit

Als u zich laat certificeren bij Normec, vindt er vier keer per jaar een werkplekinspectie plaats en eenmaal een kantooraudit. Zo zorgt Normec ervoor dat u blijft voldoen aan de eisen van het certificaat.