BRL 9334

De BRL 9334 is een richtlijn voor de externe kwaliteitsborging van straatwerk. Deze richtlijn heeft verder betrekking op het aanbrengen van maaiveldinrichting in de vorm van elementenverharding – inclusief de fundering en de aansluiting op gebouwen, putten en kolken en overige inrichtingselementen zoals verkeersbordpalen, lantaarnpalen en straatmeubilair. Ook de aansluiting op bestaand straatwerk valt hieronder.

Doel BRL 9334

Als u zich kwalificeert, laat u zien dat u goed en verantwoord straatwerk produceert. U onderscheidt zich hiermee van de concurrent en bent extra zichtbaar voor de klant. De eisen voor de richtlijn zijn gebaseerd op zowel de SEB-kwaliteitsnormen als de Standaard RAW-bepalingen. Hierdoor is de beoordelingsrichtlijn te gebruiken voor bestekwerk, geïntegreerde contracten, maar ook voor werken zonder (volledig) bestek en raamcontracten.

Steekproefsgewijze controles

Het BRL 9334-certificaat is een procescertificaat, waarbij steekproefsgewijs controles plaatsvinden van projecten in uitvoering. Als u zich laat certificeren bij Normec, vindt er drie keer per jaar een werkplekinspectie plaats. Zo zorgt Normec ervoor dat u blijft voldoen aan de eisen van het certificaat.