BRL 9341

De BRL 9341 is een nationale beoordelingsrichtlijn bij de toepassing van steenachtige substraten, zoals boomgranulaat en daktuinsubstraat. De zogenoemde substraten bestaan uit een mengsel van natuurlijke steen of gebakken kleiproducten en groenproducten, zoals compost, gecomposteerde boomschors of veen.

Doel BRL 9341

De producten moeten aantoonbaar voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en worden in dat kader gekwalificeerd als een niet-vormgegeven bouwstof. Met het BRL 9341-certificaat bewijst u dat u voldoet aan alle eisen uit de BRL.

Milieuhygiënische kwaliteit en Besluit bodemkwaliteit

Met de BRL 9341 kunnen deze producten worden voorzien van een certificaat dat dient als bewijsmiddel voor de milieuhygiënische kwaliteit en het voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.