BRL KvINL 6000

Ontwerpen, installeren en beheren van installaties

Bedrijven die zich bezig houden met het ontwerpen, installeren en beheren van installaties kunnen zich certificeren voor BRL KvINL 6000. Al naar gelang hun werkgebied en discipline kunnen zij er voor kiezen om zich voor verschillende soorten en grootte installaties (gas, water, elektro, duurzame energieconcepten, enz.) en disciplines (ontwerpen (A), installeren (B) en/of beheren (C)) te laten certificeren.

Bij het certificeren dient altijd aan de algemene voorwaarden van een Algemeen Deel te worden voldaan en aan het gekozen Bijzondere Deel (type en grootte installatie, discipline). In de tabel hierna bij elk Bijzonder Deel welk Algemeen Deel van toepassing is.