CPR 2+

Normec is geaccrediteerd voor het CPR2+ systeem. De CPR2+ is een Europese richtlijn voor het uitgeven van prestatieverklaringen voor de kwaliteit van bouwstoffen en materialen.

Opties voor fabrikanten

Met deze toegevoegde Europese richtlijn hebben fabrikanten nu twee opties:

  • het CPR systeem 4
  • de CPR2+

CPR systeem 4 versus CPR2+ systeem

Bij het hanteren van het CPR systeem 4 stelt de fabrikant eigen prestatieverklaringen op. Bij het hanteren van het CPR2+ systeem geeft een certificerende instelling de prestatieverklaring juist uit. Hantering van het CPR2+ systeem zorgt voor de fabrikant voor een vermindering van de mee te leveren documentatie. De fabrikant hoeft in het geval van de CPR2+ zijn onverwerkte materiaal ook niet meer te documenteren als afvalstof. De CPR2+ is Europees geregeld. Daardoor is het voor de fabrikant makkelijker om materiaal af te zetten in andere lidstaten, omdat er nu in heel Europa nog maar één systeem geldt. Eveneens zorgt het voor een betere borging van de kwaliteit van het product. Kwaliteitscontroles vinden namelijk plaats door een certificerende instelling die in het Europese NANDO-register ingeschreven moet staan.