Groenkeur BRL Groenvoorziening

Het Groenkeur is een certificaat dat aantoont dat groenprofessionals kwaliteit leveren. Ondernemers met het Groenkeur werken niet alleen met gekwalificeerde mensen, ze geven ook garanties op hun werk.

Doel BRL Groenkeur

Opdrachtgevers – zoals overheden en natuurorganisaties – vragen steeds vaker om het Groenkeur in bestekken. Met het Groenkeur kunnen zij erop vertrouwen dat groenprofessionals kwaliteit leveren. Ook weten zij dankzij het Groenkeur dat zij met groenprofessionals in zee gaan die werken met gediplomeerd personeel, volgens vastgestelde normen.

Kwaliteitsmanagementsysteem en uitgevoerde projecten

Groenkeur stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering, ook tijdens het offerte- en aanbestedingsproces. Bedrijven die een Groenkeur-certificaat hebben, worden dan ook elk jaar getoetst. Tijdens een toetsing staat het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteit van de uitgevoerde projecten centraal. Controles vinden zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats. Normec kan u bijstaan bij het behalen en behouden van uw Groenkeur-certificaat.