MRF

De Metaal Recycling Federatie heeft het versterken van de professionaliteit en kwaliteit van de branche hoog in het vaandel staan. In het kader van het streven naar een verdere professionalisering van de branche, heeft de Metaal Recycling Federatie in 2008 een verplichte certificering ingevoerd, waaraan alle aangesloten ledenbedrijven moeten voldoen: het MRF-Keurmerk.

 

MRF-Keurmerk

Het MRF-Keurmerk heeft de leden van de MRF een boegbeeld gegeven om zich achter te verenigen. Het MRF-Keurmerk staat voor het streven van de MRF naar erkenning voor de metaalrecyclingsector als een professionele en duurzame branche. Naast het MRF-Keurmerk onderschrijven alle MRF-ledende de gedragscode van de MRF.

De doelen van het MRF-Keurmerk

  • Het onderstrepen van het belang dat voldaan wordt aan eisen van diverse gemeente- en overheidsinstellingen ten aanzien van een adequate, efficiënte en milieuvriendelijke bewerking of verwerking van de voor recycling geschikte metalen.
  • Het optimaliseren van het imago van de metaalrecyclingbranche.
  • De bevordering van een herkenbare marktpositie van ondernemingen die voldoen aan de kwaliteitseisen van het MRF-Keurmerk.
  • Te bepalen welke bedrijven en/of locaties van bedrijven voldoen aan de voorwaarden voor een lidmaatschap van de MRF.
  • Het voldoen aan de met de overheid gemaakte afspraken in het kader van het Project Vernieuwing Toezicht.

Inhoud van de regeling

De Erkenningsregeling MRF-Keurmerk is een praktisch en branchespecifiek kwaliteitszorgsysteem. De zorg voor veiligheid, arbo en milieu is nadrukkelijk in deze regeling geborgd. In de regeling zijn onder andere eisen opgenomen over het voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en de kwaliteit van de administratieve organisatie en de gebruikte bedrijfsmiddelen.

In het kader van Project Vernieuwing Toezicht is in 2011 de certificering op basis van het MRF-Keurmerk uitgangspunt voor vermindering van het overheidstoezicht. Hierover zijn afspraken gemaakt met IPO en VROM-Inspectie.

Certificering

Bedrijven met het MRF