OHSAS 18001

Fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid hebben invloed op de gezondheid en veiligheid van medewerkers. De OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. Dit systeem beheerst gevaren en risico’s op de werkvloer.

Eisen arbomanagementsysteem

De basis voor het arbomanagementsysteem is de Plan Do Check Act-cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt – naast deze uitvoeringscyclus – ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • De continue verbetering van de arbeidsomstandigheden
  • De beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie
  • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Verder zijn er eisen geformuleerd voor wat betreft de volgende vijf onderdelen:

  • Arbobeleid
  • Planning
  • Implementatie en uitvoering
  • Controle en corrigerende maatregelen
  • Beoordeling door de directie