Thema: Bouwstoffen

Bouwstoffen die worden toegepast in of op de bodem, moeten voldoen aan het besluit bodemkwaliteit.

Bodemkwaliteit

Volgens de Nederlandse wet zijn er drie bewijsmiddelen waarmee aan het besluit bodemkwaliteit voldaan kan worden:

  • Een partijkeuring uitgevoerd door een BRL SIKB 1000 erkend bedrijf
  • Een FEV (Fabrikant Eigen Verklaring). Tien partijkeuringen en een eenmalige toets door een certificerende instelling
  • Een certificaat met continue toetsing door de certificerende instelling

Gecertificeerde bouwstoffen

Een gecertificeerde bouwstof is te herkennen aan een certificaat met het NL-BSB keurmerk. Bouwstoffen die worden gecontroleerd op civieltechnische en milieuhygiënische eigenschappen krijgen het KOMO-keurmerk.

Wat betekent Normec op het gebied van bouwstoffen?

Normec is geaccrediteerd voor ISO 17065 en verstrekt bouwstofgerelateerde certificaten met het RvA-logo.