BRL 9313

De BRL 9313 is de beoordelingsrichtlijn die eisen stelt aan zand uit dynamische wingebieden. Het zand is met name bedoeld voor ophogingen.