BRL 9345

De BRL 9345 is de beoordelingsrichtlijn die eisen stelt aan de productie van LD-slakken en LD-slakkenmengsel. Daarnaast stelt deze beoordelingsrichtlijn eisen aan het kwaliteitssysteem dat de producent hanteert bij de productie van LD-slakken en LD-slakkenmengsel.