CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een MVO-instrument dat bedrijven aanspoort om hun eigen energieverbruik en CO2-uitstoot te kennen. De norm stimuleert energiebesparing, adequaat gebruik van materialen en toepassing van duurzame energie.

Doel CO2-prestatieladder

Het doel is om uw bedrijf zo hoog mogelijk te positioneren op de CO2-prestatieladder. Er zijn vijf niveaus op de ladder: hoe hoger u komt, hoe groter uw beloning met concreet gunningvoordeel in het aanbestedingsproces en hoe groter de positieve uitstraling van uw bedrijf.

Eigen ambitie en inbreng

De opzet van de CO2-prestatieladder is praktisch en gaat uit van eigen ambitie en inbreng. Door deze focus schept de regeling ruimte voor creativiteit en vernieuwing rondom de bedrijfsvoering en het product. Bedrijven inventariseren hun prestaties zelf, waarna een certificerende instelling de prestaties beoordeelt. De certificering is een vereiste om voor het gunningvoordeel in aanmerking te komen.

Hogere positionering is meer opdrachten

Als u zich hoog op de ladder positioneert, krijgt u meer opdrachten, lagere energiekosten en bespaart u op materiaal. U onderscheidt zich van andere bedrijven en boekt innovatiewinst. En hoe hoger het niveau van CO2-reductie, hoe meer voordeel uw krijgt bij de gunningafweging.