MVO Prestatieladder

De MVO-prestatieladder is het managementsysteem voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Doel MVO-prestatieladder

Het doel van de MVO-prestatieladder is om aan te tonen of een bedrijf of organisatie duurzaamheid nastreeft en maatschappelijk verantwoord onderneemt. Met de ladder ligt de focus op de totstandkoming, de uitvoering en de afstemming van het beleid op 33 indicatoren. Deze indicatoren classificeren zich op drie verschillende deelgebieden, die de kern van de MVO-ladder vormen: People, Planet en Profit. De ladder richt zich dus zowel op milieu als op gezondheid en welzijn.

Vijf niveaus

De prestatieladder kent vijf niveaus. De eerste twee zijn instapniveaus: voor bedrijven die willen starten met duurzaam ondernemen. Dankzij de instapniveaus is de drempel laag om de MVO-prestatieladder te hanteren. Wanneer u de normen van de instapniveaus heeft geïntegreerd, bereikt u standaardniveau 3. Vanuit dit niveau heeft u de mogelijkheid om door te groeien naar niveau 4 en 5.

High Level Structure

Door de High Level Structure van de ladder is het gemakkelijk om een bestaand managementsysteem aan te vullen met de eisen van de MVO. MVO en duurzaamheid wordt ook gewaardeerd bij aanbestedingen, waardoor het ook aansluit op de CO2-prestatieladder.